Skolmaterial

Här hittar du material och inspiration till friluftslektioner och undervisning i och om naturen. Länkarna är uppdelade i tre teman: hjälpa naturen, lära i naturen och må bra i naturen.


Upp

illustration

Hjälpa naturen

Här finns tips på insatser och aktiviteter att göra i skolan för att hjälpa djur och natur och bidra till konkret naturnytta.


Upp

Lära i naturen

Här finns övningar och material för att lära i och om naturen.


Upp

Må bra i naturen

Här finns övningar och material för att upptäcka och utforska naturen genom nyfikenhet och kreativitet.


Upp