Skolmaterial

Här finns inspiration till lektioner och aktiviteter i och om naturen. De kan genomföras på skolgården eller i närmiljön och de flesta kräver ingen speciell utrustning!


Upp

illustration

Må bra i naturen

Upplev naturen med alla sinnen! Här finns övningar som knyter an till rörelse, hälsa och lugn och naturen som plats för rekreation och livsglädje.


Upp

Lära i naturen

Upptäck arter och utforska allemansrätten! Här finns övningar och material för att lära i och om naturen.


Upp

Hjälpa naturen

Bidra till konkret naturnytta! Här är tips på hur ni kan hjälpa djur och natur samt en övning om skräp och nedbrytning.


Upp

Mer om allemansrätten

Fler tips på material som utforskar våra rättigheter och skyldigheter i naturen.


Upp

Tipssamlingar

Här hittar du 2 tipssamlingar med enkla aktiviteter att göra utomhus!


Upp

Mer kul om djur och natur


Upp