Om oss

Gilla naturen är en samlingsplats med inspiration till lektioner om och i naturen.

Här finns en skoltävling och skolmaterial med utgångspunkt i temana må bra i naturen, lära i naturen och hjälpa naturen. Tävlingen riktar sig till mellanstadieklasser. Skolmaterialet är främst anpassat för mellanstadiet men många aktiviteter passar även för yngre och äldre elever samt inom olika former av fritidsverksamhet.

Naturskyddsföreningen ansvarar för innehållet på sajten Gilla naturen. Under 2021 samarbetar Naturskyddsföreningen med Centrum för naturvägledning (CNV) kring Gilla naturen inom ramen för Friluftslivets år.

Gilla naturen 2021 genomförs med stöd från Naturvårdsverket.

Centrum för naturvägledning, SLU

Centrum för naturvägledning (CNV) är en kompetensresurs och ett utvecklingsnav för alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. CNV har ett nationellt uppdrag och är placerat vid Institutionen för stad och land på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. CNV arbetar för att naturvägledare i Sverige ska få bättre kunskaper och kunna vägleda med professionalitet. Läs mer på cnv.nu

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och driver viktiga natur- och miljöfrågor lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Naturskyddsföreningen verkar också för att främja lärande för hållbar utveckling, bland annat genom att samverka med en rad olika aktörer och erbjuda skolor material och metoder för att arbeta med natur, miljö och hållbar utveckling. Läs mer om Naturskyddsföreningens arbete i skolan på naturskyddsforeningen.se/skola

Kontakt: [email protected]

Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år, med kampanjnamnet ”Luften är fri”, arrangeras av Svenskt friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket. Syftet är att få fler människor att prova friluftsliv och att öka medvetenheten om allemansrätten och friluftslivets värden. Runt 150 olika organisationer och aktörer är engagerade i satsningen. På hemsidan luftenarfri.nu samlas olika aktiviteter och initiativ som knyter an till Friluftslivets år.

 


Upp

illustration