1. Vad är natur?

BL

SV

SVA

Syfte och bakgrund

En introduktionsövning i syfte att skapa förförståelse och en gemensam utgångspunkt för arbete med naturskydd. Övningen hjälper också läraren att få en bild av hur eleverna tänker kring begreppet natur vilket är användbart i det fortsatta arbetet med Gilla naturen.

Material

Papperslappar eller post-it-lappar, ritpapper och kritor eller färgpennor.

Genomförande

 • Brainstorma tillsammans med eleverna kring frågan ”Vad är natur?”. Natur är ett vitt begrepp så inget är rätt eller fel. Skriv upp alla ord eleverna säger på lappar. När eleverna efter några minuter kommer på allt färre ord sprids alla lapparna ut på golvet eller på en stor bordsyta.
 • Låt eleverna hjälpas åt att sortera orden till exempel utifrån olika naturtyper (exempelvis hav eller skog), utifrån om det eleverna har nämnt är farligt eller ofarligt eller om det finns nära eller långt bort. Som exempel tar vi orden krokodil och ekorre. I första sorteringen kanske båda orden hamnar under rubriken djur. Om eleverna ombeds dela på rubriken djur i olika kategorier så kanske krokodil handlar under en kategori som kan kallas farlig eller långt bort medan ekorren hamnar under rubriken ofarlig eller nära. Låt eleverna gemensamt komma fram till hur orden ska kategoriseras. Sorteringen gör att klassen får syn på hur deras ord hänger ihop och de får en bild av sin gemensamma syn på natur.
 • Låt eleverna fundera vidare på vad natur är genom att rita en plats i naturen som de gillar. Antingen en verklig plats eller en från fantasin. Bilden kan kompletteras med en text som beskriver platsen. Använd gärna orden från er brainstorm ovan som inspiration till texten. Sätt upp teckningarna och låt eleverna tala om varför de tycker om platsen, vad som är bäst med den och varför.

Diskutera utifrån följande frågor:

 • Vad gillar du i naturen? Har du någon favoritplats i naturen?
 • Vilken typ av natur gillar du särskilt? Skog, sjö, hav, äng…?
 • Har du ett favoritdjur eller en favoritväxt i naturen?
 • Vilken natur finns nära skolan? Finns den natur du gillar nära skolan?

Lgr 11

Ur centralt innehåll åk 4-6:

Bild

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Svenska/Svenska som andraspråk

 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.


Upp