Vår plats

Det här är den platsen vi vill skall vara kvar för evigt. Den är inte bara viktig för oss, utan för alla djuren som lever där. Där finns lite av allt för alla. Närheten till vattnet blandat med utformningen av terrängen och grönskan är oslagbar. Djuren föds här, de lever här och de dör här. Sedan börjar allt om igen, och så skall det fortsätta.


Upp