Pulkabacken

På vintern är det kul att vara där och åka pulka, grilla korv och leka i snön. På sommaren är det kul att träna i backen. I backen finns ett gym. Runt pulkabacken går ett spår och i spåret håller de på att hugga ner träd, vilket vi inte tycker det är så bra. Pulkabacken kommer troligtvis att försvinna eftersom det kommer att byggas bostäder och liknande. Vi vill skydda platsen för att det är kul att vara där året om, så att nästa generation också får ha kul i backen. Vi vill bevara denna plats eftersom vi kan gå dit med våra vänner och kanske våra framtida barn och barnbarn.


Upp