Pålänge skärgård

Vi vill ha kvar detta ställe för att det finns mycket djur och skog. I skogen finns det renar, harar, örnar och ödlor. Därför tycker vi att skogen och naturen ska vara kvar i minst 50 år till så djuren överlever. Vi tycker också att vattnet ska vara rent så att fiskarna ska överleva och inte bli giftiga för människan att äta.


Upp