Ödla

Ödlan är väldigt vanlig med också fridlyst. Vi vill att skogsödlan ska vara kvar för att de är utrotningshotade. Vi måste ta hand om de ställena där de trivs så att det får bra mat. Skogsödlan äter insekter och spindlar. De trivs i olika miljöer. Det viktigaste är att de hittar en solningsplats. Om de hittar en bra plats kan de leva på samma plats hela sitt liv.


Upp