Lunds botaniska trädgård

Vi vill ha kvar botaniska trädgården eftersom att:

Om man vill vara ensam i lugn och ro i en fridfull plats med massa träd som gör vår koldioxid vi andas ut till syre vi andas in så kan man komma till Botaniska trädgården.

Om träd minskas, förlorar vi syre och växter och människor påverkas av det.

Det finns många utrotningshotade växter och träd som växer på Botan som tar hand om de så att de inte behöver dö ut eller utrotas.

Det finns olika, sällsynta och fina växter som är bra att ha där. Man lär sig en hel del om naturen och växter som att man kan få ut mat av träd som t.ex man kan få ut kakao av kakaoträdet och göra det till choklad.

Det finns träd och växter från hela världen som bor där. T.ex träd från Chile, Ryssland och Kina.


Upp