Hemliga bäcken

Hemliga bäcken är hemlig därför att det rinner bara vatten där ibland.
Vi tycker att denna plats ska skyddas för att om 50 år ska barn också kunna leka där.
Vi vill inte förändra något med platsen för vi tycker att den är kul som den är.


Upp