Läromedlet Gilla naturen

Läromedlet Gilla naturen har årskurs 4-6 som målgrupp, kopplar direkt till läroplanens mål och består av lärarhandledning med övningar, faktablad och film. Syftet med läromedlet är att öka elevernas kunskap om naturen generellt och med särskilt fokus på naturskydd.

De sju övningarna innehåller en blandning av inomhus- och utomhusmoment och berör i första hand ämnena biologi, svenska, svenska som andraspråk, bild, geografi samt idrott och hälsa.

Genom att genomföra övning 7, som beskrivs i läromedlet, hade klasser under 2017 möjlighet att delta i en tävling och vinna en klassresa till en nationalpark.

För att läsa mer om läromedlet och övningarna, se här


Upp

illustration