5. Sinnesdikten

BI

GE

SV

SVA

Syfte och bakgrund

Syftet med övningen är att eleverna ska beskriva platsen med ord utifrån de sinnesintryck de får. Intrycken skrivs ned i form av en sinnesdikt. Det hjälper eleverna att se på platsen på olika sätt och att vara uppmärksamma på vad de upplever.

Material

Kikare eller handlupp för att se både nära och långt bort, penna, papper samt sinneslappar, se kopieringsunderlag här.

Genomförande

Dela in eleverna i par och be dem hitta en plats de gillar. Där ser de sig omkring en stund innan de tar fram sinneslapparna (se kopieringsunderlag). En i paret börjar utifrån en sinneslapp att beskriva vad hen känner och låter kompisen få känna på samma sätt till exempel genom att sätta handen mot mossa eller vända ansiktet mot solen. Sedan är det den andra personen i paret som får berätta vad hen känner. Sedan fortsätter paren på samma sätt med alla sinnen.

  • Jag känner… (Låt kompisen känna på något). Berätta vad det är och hur det känns. Använd gärna många adjektiv.
  • Jag ser… (Låt kompisen se något). Berätta och beskriv vad ni ser, litet eller stort.
  • Jag hör… Blunda gärna för att förstärka hörselintrycken. Berätta och beskriv vad ni hör.
  • Jag känner lukten av… Vissa växter, lavar och andra föremål i naturen kan behöva röras vid eller gnuggas mellan fingrarna för att doften ska kännas. Berätta och beskriv vad det luktar.
  • Jag känner smaken av… Allt är inte ok att smaka på, fråga om ni är osäkra. Berätta och beskriv vad det smakar.

Efter att båda i paret berättat om alla sinnen skriver de ner sina intryck på ett papper i form av en sinnesdikt. Låt de par som vill läsa upp sina dikter för ett annat par eller för hela klassen.

Jag känner solen mot ansiktet
Jag ser hur löven rör sig i vinden
Jag hör hur de prasslar
Jag känner lukten av solvarm jord
Jag känner smaken av min matsäck

Lgr 11

Ur centralt innehåll åk 4-6:

Biologi

  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Geografi

  • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Svenska/Svenska som andraspråk

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.


Upp