4. Mångfald på minuten

BI

IDH

Syfte och bakgrund

Syftet med övningen är att eleverna ska få syn på hur många olika arter det finns inom ett område för att på det sättet illustrera begreppet biologisk mångfald. Det är också ett sätt att lära sig nya arter. Läs mer i faktablad om biologisk mångfald här

Genomförande

Berätta om vilka rättigheter och skyldigheter allemansrätten ger oss. Att plocka växter i naturen måste göras försiktigt och utan att förstöra. Befinner ni er i ett naturreservat är övningen inte lämplig att genomföra, gör den i så fall på vägen dit. Läromedel om allemansrätten finns på Naturvårdsverket

Dela upp klassen i två lag som ställer sig på varsitt led. Låt eleverna gissa hur många olika arter de kan hitta på två minuter på just den plats ni befinner er. De båda lagen har nu två minuter på sig att samla så många olika växter de kan hitta i området. Varje grupp får bara skicka iväg en person i taget och nästa person får inte springa iväg förrän den första har kommit tillbaka, som i en stafett. Varje person får bara hämta en växt i taget och ett exemplar av varje. De hämtade växterna läggs på en duk bredvid laget så att alla ser vad som redan finns på duken. Varje ny växt ger en poäng. Stafetten pågår under två minuter. Därefter samlas lagen runt sin duk och räknar hur många olika arter de fått ihop. Laget med flest arter har vunnit. Samla sedan båda lagens arter på samma duk. Fick lagen tillsammans ihop fler arter än de enskilda lagen? Hur stämde elevernas gissningar med det antal arter ni hittade?

Arbeta vidare

  • Vilka arter har eleverna hittat? Kan de namnen på några? Fortsätt arbeta med växterna genom att titta i en flora och ta reda på vad de heter. Låt eleverna fundera på vilka arter som skulle kunna vara hotade och varför?
  • Ta med växterna till skolan och pressa växterna. Gör sedan ett eget herbarium.
  • Lär er mer om varje art genom att använda den Virtuella floran

Lgr 11

Ur centralt innehåll åk 4-6:

Biologi

  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Idrott och hälsa

  • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur-och utemiljöer under olika årstider.
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.


Upp