3. Lär känna naturen

FY

GE

IDH

KE

SV

SVA

Syfte och bakgrund

Syftet med övningen är att eleverna ska upptäcka och lära känna naturområdet utifrån särskilda uppdrag, men på ett självständigt sätt. Den handlar också om att sammanfatta och redovisa sina uppdrag för klassen.

Material

Uppdragskort, se kopieringsunderlag här

Genomförande

Eleverna arbetar i grupper. Varje grupp drar tre uppdrag. Grupperna går självständigt runt i naturområdet en stund för att hitta något som stämmer in på uppdragen, som handlar om följande:

 • Något roligt
 • Något konstigt
 • Något vackert
 • Något fult
 • Något spännande
 • Något levande
 • Något dött
 • Något äckligt
 • Något som doftar gott
 • Något gammalt
 • Något nytt
 • Något stort
 • Något litet
 • Något ovanligt
 • Spår av djur
 • Spår av människa
 • Skydd för djur
 • Skydd för människa

Låt två grupper redovisa för varandra genom att visa föremålen eller platserna där fynden gjorts. När den första gruppen är klar redovisar den andra gruppen på samma sätt. Varje grupp kommer alltså att se en annan grupps alla upptäckter. Om tid och möjlighet finns kan grupperna sedan hitta en ny grupp att redovisa för.

Lgr 11

Ur centralt innehåll åk 4-6:

Fysik/kemi

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Geografi

 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Idrott och hälsa

 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur-och utemiljöer under olika årstider.

Svenska/Svenska som andraspråk

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.


Upp