Se filmen!

Filmen Skydda naturen kan ses som inspiration för att prata om naturskydd. Den handlar om Freja och Lukas funderingar kring naturskydd och tar bland annat upp varför vi behöver skydda natur, vad biologisk mångfald och ekosystemtjänster är och vad var och en kan göra för att mer natur ska skyddas.


Upp

illustration