Material

Här kan du skriva ut hela läromedlet, faktablad och kopieringsunderlag. 

Läromedel

Om du vill skriva ut alla övningar med en introduktion till läromedlet inklusive kopieringsunderlag och faktablad som pdf, se här

Faktablad

Faktabladen riktar sig främst till dig som lärare att ha som stöd i diskussioner och för att förklara olika begrepp som dyker upp i läromedlet.

Faktablad 1: Ekosystem och ekosystemtjänster

Faktablad 2: Vad är biologisk mångfald?

Faktablad 3: Varför skydda natur?

Faktablad 4: Så skyddas naturen

Faktablad 5: Hot mot naturen

Faktablad 6: Mål för naturskydd

Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlag till övning 3: Lär känna naturen

Kopieringsunderlag till övning 5: Sinnesdikten

Kopieringsunderlag till övning 6: Vem har rätt till naturen?

Film

Filmen Skydda naturen kan ses som inspiration för att prata om naturskydd och är också en del av övning 2.


Upp

illustration


Upp

illustration