Uddparken

Vår kyrka har fått en ny fin park, Uddparken. Tidigare var Uddparken ett sågverk och man besprutade virket med gifter. Gifterna blev kvar i marken. Nu har hela parken sanerats och man har anlagt dammar. Några som gillar den nya parken är gräsänderna. Uddparken ska bli ett arboretum (trädsamling). Parken är så småningom tänkt att vara pedagogisk och du ska kunna se förvildade växter från Sverige, men också några exotiska exemplar. Vi vill att Uddparken ska finnas kvar så att alla kan ta del av fågellivet och de olika träden.


Upp