Torna-Hällestad

Om vi fortsätter släppa ut avgaser och dåliga kemikalier ut i naturen, kommer naturen förstöras. Många djur och växter blir utrotade.
Vi vill behålla Torna-Hällestad för att det är så vackert där och vi vill att framtidens barn också ska få se och uppleva det.
På vägen till Skrylle finns det en bokskog som kallas Vresbokarna. Det är en av Europas största naturbestånd av Vresbokar.
Om platsen försvinner så förlorar djuren sina hem och många växter vissnar och arter dör ut.
Många länder har inte en sådan fin natur som Sverige så det är viktigt att bevara den.


Upp