Telgelsmorasjön 4

Vi tycker att det är viktigt att bevara Tegelsmorasjön och dess omgivning. Sjön ligger i Uppland och där finns många olika växter och djur. Runt sjön har det bott människor i flera tusen är. De har brukat marken på olika sätt och det har gett området dess utseende.
Hälsningar
Sunny, Louize, Emir, Nora M, Hanna
Klass 4 B Örbyhus skola


Upp