Tegelsmorasjön 5

Hej!
Det här arbetet har drivits av en förälder som är aktiv i bevarandet av Tegelsmorasjön: http://www.upplandsstiftelsen.se/visa-alla-omraden/tegelsmorasjon__4813. För eleverna och oss lärare har det varit både befriande och lärorikt att vara ute i naturen.
I arbetet med de olika filmerna har elever i årskurs 5 hjälpt eleverna i klassen.
Hälsningar
Bibbi och Lena
Klasslärare


Upp