Stenbackeskolan, ” Molnspeglingar”

På bilden ser vi vatten. I vattnet finns det liv. Om vi förstör vattnet så försvinner livet. Det finns många fina badplatser vid sjön. Om vi fortsätter att släppa ut gifter och föroreningar, kommer hav och sjöar tillslut dö . Fisk och stora mängder djur kommer att försvinna. Skräp och smuts vi släpper ut i vatten, förstör för djuren. Ju mer skräp och gift vi släpper ut, ju mer ”gifter” behöver reningsverken använda för att rena dricksvatten.
Vi gillar sjön för att vi kan bada där. Man kan fiska och åka båt. Vi håller till där ofta. Vi kör vattenlekar och har kul.
Djuren och fiskarna trivs fortfarande i sjön. Vattnet ser friskt ut. Djur, som älgar och rådjur dricker ur sjön. Bävrar och andra djur bygger bon vid stranden. Alla behöver sjön för att överleva.


Upp