Skogen

Skogen är viktig för våran planet. Den ger oss syre och gör så att vi kan andas. Växterna och djuren ger oss föda. Skogens djur är viktiga på olika sätt för att skogen ska fungera.


Upp