Sjö

Vi vill skydda en skogssjö som ligger i Ketkäsuando. Det finns många gamla träd som är värda att bevara. Till skillnad från planterad skog är träden i olika åldrar, det är urskog på denna plats. Sjön är liten och rolig att bada i. Inga andra människor åker till denna plats så det är lugnt och skönt där. Man ser många olika insekter och andra djur som renar och harar.


Upp