Salebyskolan

Vi tycker att platsen är fin för att det är roligt att vara och bada där.

Vi tycker att platsen ska vara kvar i 50 år för att djuren ska leva vidare i vattnet. Djur i vattnet måste få leva för att fåglar, andra djur och människor behöver mat.
Vi tycker att ingen ska släppa ut giftiga gaser i vattnet. Vi vill att bryggan ska vara kvar för att det är ett roligt ställe att vara på, på sommaren. Träden måste också vara kvar för att skogen är fin och en del av naturen.


Upp