Renskär

Det finns mycket fin natur som har bevarats i mer än 100 år. Det är en fridfull plats med frisk luft och fina stigar som leder till vackra stränder. Det är trevligt att se djuren som lever i den fina naturen. Om Renskär inte skulle finnas mera så skulle alla djuren som lever där inte ha någonstans att bo och då skulle de dö. Därför vill vi att Renskär ska finnas kvar i 50 år till.


Upp