Kul för barnen

På den här platsen finns det träd och träd ger oss syre. Om vi inte skulle ha syre skulle vi inte ha kunnat leva eller andas. Vi valde också denna platsen för att det är fint och när man blir vuxen så kan man komma dit med sin familj . När man kommer dit med sin familj kan man höra fåglarna sjunga och man kan slappna av och det är kul för barnen där.


Upp