Knivsåsen

Vi vill bevara knivsåsen i 50 år till för där bor många djur och olika växter växer där. Knivsåsen är ett fint landskap med många rullstensåsen. Man kan åka ditt med sin klass eller sin familj och gå runt där och kolla på alla fina växter och blommor. Man kan åka ditt på sommaren och plocka bär och svampar. Vi vill också behålla knivsåsen för att det finns sällsynta träd som heter vresbokar. Vresbokarna är rester av en trädform som nästan har utrotats , men förr var vanliga. Vi vill också ha kvar Rullstensåsar. Rullstensåsar bildades när inlandsisen smälte.dom är rätt så vanliga i Sverige.


Upp