Kastanjeträdet

På skolans område finns ett kastanjeträd. Det är det enda på skolans område. Vi tycker att den är stor och mäktig, och den har fina kastanjer. När man är i trädets närhet så känner man sig liten men ändå trygg. Hotet för trädet är att kommunen hugger ner det, men man kan skydda det genom att säga till kommunen att inte hugga ner det. Vid trädet luktar det natur och frisk luft. Vi tycker att trädet ska bevaras för att det är unikt med alla kastanjer och de stora bladen.


Upp