Kalixälven

Vi vill bevara Kalixälven för att det finns många djur och växter som lever där. Till exempel sälar, östersjölax, harr, öring, sik, löja, musslor och många fler viktiga djur. Kalixälven är också en nationalälv. Den är unik för att den inte är utbyggd och den är förenad med Torneå älv i en bifurkation. Kalixälven är en bra badplats för djur och människor. Man kan också skiddra där på vintern. Om vi inte bevarar Kalixälven kommer alla växter och djur dö. Då måste man frakta mer fisk och då släpps mer avgaser ut i naturen. Djuren och växterna runt omkring kommer också att påverkas.


Upp