Hemse Högbyskola, Skolskogen grupp 1

Hemse Högbyskola har en fantastisk skolskog som har många möjligheter för lek och undervisning.


Upp