Fantastiska träd

Vi valde den här platsen för vi vill veta hur mycket träden växer på 50 år och vi vill veta vad skillnaden är mellan träden. Vi vill också ha den här platsen därför att kunna få syre och för att få flera träd och växter än vad det är nu. Då kan vi få mer djur som kan vara på platsen. Så det kan också bli till en liten park eftersom det blir fler och fler träd, växter och för det är bra för miljön. Det är också bra för i den parken kan barn leka och ha kul. På så sätt kan vi skapa historia till andra barn och vuxna.


Upp