Ett paradis av grönska

Vi tycker att marken är en spännande nivå. Här har vi hittat massor av insekter, växtarter och andra spår som vi tog med oss in i klassrummet för att studera vidare med hjälp av mikroskop och litteratur . Det är även en stor inspiration för inredningen i våra terrarium. Förutom flera husdjur i klassrummet har vi även lyckats odla fram ett flertal exotiska växter såsom jättenäckrosor, mammut träd, palmträd m.m. men det började med en plats i skogen. Det var där intresset startade.


Upp