En pöl fylld av liv

Där skogen tar slut, börjar en våtmark som sträcker sig till den närliggande sjön. Här kryllar det av liv. Våra skogsdjur kan komma åt vattnet utan att behöva ta sig till sjön. Det är också en födelseplats för skogens minsta invånare som kan ta skydd under de fallna löven eller bygga hem under trädens rötter. Vattnet är klart och välkomnande.


Upp