En liten film om skogen

I filmen så visas platsen upp som vi värnar lite extra om. Området ligger bara någon minut ifrån skolan och är vår primära exkursionsplats. Vi valde att presentera platsen från djurens perspektiv (vår tolkning:) Det är en plats där djuren föds, växer upp, får sina egna ungar, och blir till slut även den sista viloplatsen. Sedan börjar allt om igen, naturen har sin egna gång och den livscykeln vi vill skall fortsätta för evigt.


Upp