Skolmaterial

Här hittar du en variation av aktiviteter som handlar om att hjälpa naturen, lära i naturen och må bra i naturen.
De kan genomföras på skolgården eller i närmiljön och de flesta kräver ingen speciell utrustning!

Är du mellanstadielärare, delta gärna i
Gilla naturens fototävling som drar igång hösten 2021!


Upp

illustration

Hjälpa naturen

Här finns tips på insatser och aktiviteter att göra i skolan för att hjälpa djur och natur och bidra till konkret naturnytta.


Upp

Lära i naturen

Här finns övningar och material för att lära i och om naturen.


Upp

Må bra i naturen

Här finns övningar och material för att upptäcka och utforska naturen genom nyfikenhet och kreativitet.


Upp

Mer kul om djur och natur


Upp

Tipssamlingar!

Här hittar du 2 tipssamlingar med enkla aktiviteter att göra utomhus!


Upp