Gillar du och din klass att vara ute i naturen? Gilla naturen är ett läromedel och en tävling om att upptäcka, uppskatta och uppmärksamma barnens natur.

Nu finns en utställning om finalisterna i Gilla naturens tävling!

20 februari till 26 augusti finns en utställning på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm om barns tankar om natur och naturskydd. Utställningen har tagits fram tillsammans med finalisterna i Gilla naturens tävling. Här går det att läsa mer om utställningen.

Vinnaren i Gilla naturens tävling är klass 5 på Alviksskolan i Luleå. Vinnarbidraget är Skogen i Alvik. Se mer här: https://gillanaturen.se/vinnaren

Vinnarbidraget är framtaget ur de tio finalisterna. Klicka här för att se vilka tio bidrag som gick till final.

Alla bidrag som har kommit in till tävlingen finns att se här, eller på Gilla naturens Insta-konto och YouTube-kanal.


Upp

Vad är Gilla naturen?

Gilla naturen är ett läromedel för årskurs 4-6 som handlar om att upptäcka naturen, uppskatta naturen och att uppmärksamma att barnens natur är viktig och behöver skyddas. Läromedlet kopplar direkt till läroplanens mål och består av lärarhandledning med övningar, faktablad och film.

För många intresserade skolklasser har Gilla naturen under 2017 också fungerat som en tävling där första pris är en klassresa till en nationalpark! De tio bidrag som gått till final kommer att ingå som en del i en utställning om naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Följ gärna Gilla naturen via Facebook för att löpande höra hur det går med arbetet ute i landet.

Här finns affischerna om Gilla naturen. Se här

 


Upp

illustration

Läromedlet Gilla naturen

Läromedlet Gilla naturen har årskurs 4-6 som målgrupp, kopplar direkt till läroplanens mål och består av lärarhandledning med övningar, faktablad och film. Syftet med läromedlet är att öka elevernas kunskap om naturen generellt och med särskilt fokus på naturskydd.

De sju övningarna innehåller en blandning av inomhus- och utomhusmoment och berör i första hand ämnena biologi, svenska, svenska som andraspråk, bild, geografi samt idrott och hälsa.

Genom att genomföra övning 7 som beskrivs i läromedlet har klasser under 2017 kunnat delta i en tävling och vinna en klassresa till en nationalpark.

För att läsa mer om läromedlet och övningarna, se här


Upp

illustration

Tävla med Gilla naturen och vinn en klassresa!

Från februari till oktober under 2017 har klasser kunna tävla för att vinna en resa till en nationalpark 2018. Tävlingen var öppen för alla skolklasser i årskurs 4-6 och handlade om att eleverna fotograferade eller filmade en plats i naturen som de gillar. De skulle även motivera varför de vill att platsen ska finnas kvar.

Den vinnande klassen belönas med en resa till en nationalpark i Sverige och de tio bidrag som har gått till final kommer att ingå som en del i en utställning om naturskydd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. .

För att läsa mer om tävlingen, se här


Upp

illustration

Se filmen om naturskydd!

Barn och ungdomar är morgondagens beslutsfattare. Det är viktigt att de får möjlighet att lära om hur dagens skydd och skötsel av naturen kommer att påverka dem, så att de kan uttrycka sina tankar och på det sättet påverka det som påverkar dem. Alla barn och unga bör få möjlighet att påverka hur deras närmiljö ser ut och utvecklas.

Filmen Skydda naturen kan ses som inspiration för att prata om naturskydd och är också en del av läromedlet, se övning 2Den handlar om Freja och Lukas funderingar kring naturskydd och tar bland annat upp varför vi behöver skydda natur, vad biologisk mångfald och ekosystemtjänster är och vad var och en kan göra för att mer natur ska skyddas.


Upp

illustration